Inteligentní řízení zdrojů a spotřeby tepla

řídící jednotka Inteligentního domu

Inteligentní řízení zdrojů a spotřeby tepla

Jádrem námi dodávaného systému Inteligentní dům je řídící jednotka vyvinutá společností Condata, která je pomocí systému čidel a regulačních prvků napojena na všechny ovládané spotřebiče a zdroje tepla. Řídící jednotka neustále vyhodnocuje a zaznamenává signály z čidel a na jejich základě reguluje podle nastaveného programu zdroje a spotřebiče.

Regulace zdrojů tepla

Typický inteligentní dům využívá více zdrojů, které produkují teplo s různými náklady. v optimálním případě jsou do systému zapojeny solární panely, tepelné čerpadloklasický kotel. Solární panely jsou přitom schopny vyrábět teplo cca. dvanáctkrát levněji než kotle, tepelné čerpadlo přibližně třikrát levněji. Řídící systém proto preferuje solární panely a pokud je to možné, čerpá teplo z nich. Energie ze solárních panelů však není dostupná vždy – v noci nebo při špatném počasí potřebnou energii nedodávají. v takovém okamžiku se zapne tepelné čerpadlo, které je obvykle schopno pokrýt požadovanou spotřebu. Teprve pokud v případě extrémně vysokých nároků na odběr či v případě extrémních klimatických podmínek (hluboké mrazy, které však v našich klimatických podmínkách obvykle netrvají déle než 14 dnů v roce) nestačí spotřebu pokrýt ani tepelné čerpadlu, řídící systém zapne kotel, který je nejméně ekonomický. Systém navíc dokáže uchovat určité množství tepla ve výměníku, díky čemuž je možné získávat teplo tehdy, když je levné a nikoliv když je aktuálně potřeba.

Regulace spotřeby tepla

Řídící systém rovněž řídí spotřebu tepla. To obnáší hlavně regulaci topení v jednotlivých místnostech objektu, případně regulaci ohřevu bazénu. Cílovou teplotu je možné zvlášť nastavit pro jednotlivé místnosti v libovolných časových režimech tak, aby nikde v objektu nebylo přetopeno nebo naopak příliš chladno. Ze zkušeností s provozem ID vyplývá, že pouhé nasazení inteligentního řízení dokáže ušetřit 30 % spotřeby tepla.

Řídící jednotka a ovládací software

Řídící jednotka celého systému (viz obrázek) je zcela samostatná a díky tomu bezpečná a spolehlivá – nebezpečí kolapsu v důsledku selhání operačního systému či napadení virem je minimalizováno tím, že se jedná o jednoúčelové zařízení s (relativně) jednoduchým softwarem. Tato řídící jednotka je ovládána přes běžné PC s operačním systémem Windows, na němž běží software ConWin. Ten se stará o grafické znázornění aktuální situace v objektu, dokáže vykreslit grafy všech sledovaných veličin v libovolném časovém období a rovněž umožňuje uživatelsky přívětivým způsobem naplánovat topný režim v objektu. v případě výpadku PC běží samotná řídící jednotka dále podle nastavených programů.

Kontrola kdykoliv a odkudkoliv

Díky tomu, že ovládání řídící jednotky je realizováno pomocí architektury klient-server přes běžné síťové protokoly (TCP/IP), je možné systém řídit odkudkoliv, kde je k dispozici připojení k internetu a to buď s plným komfortem pomocí ovládacího software ConWin, nebo např. z PDA pomocí VNC klienta. Systém je rovněž možné ovládat pomocí mobilního telefonu.

Náhledy obrazovek řídícího programu

Po kliknutí na obrázek se náhled zobrazí v plné velikosti.

Přehled a nastavení zdrojů tepla
zdroje tepla
Přehled spotřebičů
přehled spotřebičů
Přehled a nastavení regulace teplot pro přízemí
teplota v přízemí
Teplota ve vrtu tepelného čerpadla
graf teploty ve vrtu
Výkon tepelného čerpadla
graf výkonu tepelného čerpadla
Teplota v obývacím pokoji
graf průběhu teploty v obývacím pokoji
 

Kontakt

ADP CZ, a.s.
Na Groši 1344/5a
102 00 Praha 10
tel: +420 607 776 734
e-mail: info@adp.cz