Technologie použité v systému „Inteligentní dům“

Inteligentní systém řízení zdrojů a spotřeby tepla

Systém řízení je základem inteligentního domu. Řídící jednotka se stará jak o optimální využití dostupných zdrojů, tak o plánování a regulaci spotřeby – vytápění objektu, ohřev TUV nebo vyhřívání bazénu.
Více informací...

Alternativní zdroje energie

Využití alternativních zdrojů energie je zdrojem nemalých úspor při získávání tepla a zároveň přispívá k ekologické šetrnosti inteligentního domu. Jako levné zdroje tepla lze použít především solární panely využívající sluneční energii a tepelné čerpadlo, které získává teplo ze vzduchu či země.

Více informací naleznete na samostatných stránkách:

Klasické zdroje - kotle

Pokud nejsou alternativní zdroje schopny dodat dostatečné množství energie, nebo nejsou v objektu vůbec nainstalovány, získává se potřebné teplo z klasických kotlů. Inteligentní dům dokáže využít elektrické a plynové kotle i kotle využívající LTO.
Více informací...

Kontakt

ADP CZ, a.s.
Na Groši 1344/5a
102 00 Praha 10
tel: +420 607 776 734
e-mail: info@adp.cz