Solární kolektory + tepelné čerpadlo

Využití alternativních zdrojů energie pro ohřev TUV, bazénu v objektu. Vhodné pro rodinné domy, obytné domy, školy, rekreační objekty…

Řešení využívá pro vytápění stávající zdroje energie v objektu, neumožňuje řízení tepelné pohody ale nabízí využití solárních kolektorů a (nebo) tepelného čerpadla k ohřevu TUV a případně bazénu.

Popis řešení

V objektu jsou instalovány solární kolektory a (nebo) tepelné čerpadlo, vše propojeno do zásobníku ve kterém dochází k předehřevu TUV a zároveň toto médium lez využít pro ohřev bazénu. Pro řízení je instalována jednoduchá nastavitelná řídící jednotka. Přebytečné energie lze využít i pro předehřev topného okruhu.

Řešení zahrnuje:

  • alternativní zdroje energie (soláry, tepelné čerpadlo)
  • ohřev TUV, případně i bazénu
  • začlenění do systému vytápění objektu
 

Kontakt

ADP CZ, a.s.
Na Groši 1344/5a
102 00 Praha 10
tel: +420 607 776 734
e-mail: info@adp.cz